Boeiend Buiten !
 

WIE ZIJN WIJ ?

Cockie de Wilde

Voor mij staat vast: buiten is belangrijk! Daar wil ik mee bezig zijn.

In 30 jaar heb ik een ruime ervaring opgebouwd binnen een advies-/ingenieursbureau dat zich bezig houdt met inrichting en beheer van de openbare ruimte. Niet alleen in het projectmatige werk, maar zeker ook in het ontwikkelen en leiden van een onderneming. Met deze zeer brede ontwikkeling in mijn rugzak focus ik me nu op wat voor mij belangrijk is: Buiten! Bouwen aan een groene omgeving en deze waarden delen. Kleinschalig: in de tuin, op het erf, in de directe leefomgeving, en grootschalig: in het buitengebied, het landelijk gebied, het landschap. Het (agrarisch) platteland verandert snel; functies wijzigen voortdurend en dat vraagt om plannen.

We (want plannen maak je samen) beginnen aan tafel, met koffie. Daar ontstaan ideeën, visies, concepten, plannen. Op locatie proeven we de sfeer en bepalen we de mogelijkheden. We overleggen met alle betrokken partijen en waar nodig zoeken we er specialisten bij. Daarna gaan we ideeën vormgeven, onderbouwen, doorrekenen en zodanig verwoorden dat er een plan ligt waar we trots op zijn. Een plan dat bouwt aan buiten! 

E: cockie@hofenveld.nl   |  T: 06-23232618  | W: www.cockiedewilde.nl  |  KvK: 67017517


Jan-Willem van Roosmalen

Ik ben een buitenmens en een natuurliefhebber. Ik ben graag buiten en vind het belangrijk dat ook andere mensen buiten beleven. Ik wil mensen daartoe stimuleren. Buiten moet dan wel de moeite waard zijn. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor begraafplaatsen. Sinds 2000 ben ik actief als begraafplaatsadviseur. Als specialist ondersteun ik eigenaren en beheerders van begraafplaatsen bij de uitwerkingen van toekomstvisies, beleidsvisies, planvorming, behoefte- en capaciteitsvraagstukken, regelgeving, communicatie en exploitatie. Het heeft geresulteerd in toekomstbestendig beleid waarmee op een doeltreffende en effectieve manier wordt ingespeeld op trends en ontwikkelingen.

Elke begraafplaats is uniek. Elke opdrachtgever is uniek. De opdrachtgever staat centraal. Ik hecht veel waarde aan een goede relatie met de opdrachtgever. Samen brengen we de situatie in beeld en halen we de werkelijke verbeterpunten boven tafel. Vervolgens kijken we welke aanpak daar het beste bij past. Geen standaardoplossingen maar doelgericht maatwerk. 

E: jan-willem@hofenveld.nl  | T: 06-44153473   |  W: www.jan-willemvanroosmalen.nl  |  KvK: 66998964