Boeiend Buiten !
 

LANDELIJK GEBIED


Omgevingsbewust

Naar buiten gaan we om ons te verplaatsen, te werken en te ontspannen. We zoeken er rust, ruimte en ook regelmaat (denk maar aan het dag- en nachtritme en het verloop van de seizoenen; een regelmaat die ons leven bepaalt). We blijven dicht bij huis of reizen verder de wereld in; zowel tuin als landschap bepalen onze beleving van buiten. In Nederland is het buitengebied voornamelijk agrarisch. De landbouw neemt twee derde van het grondgebruik in Nederland voor zijn rekening. Daarbij is het een bedrijfstak die volop in beweging is. Boeren hebben het landschap in belangrijke mate bepaald en zullen ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen. 

Maar niet alleen de landbouw vraagt ruimte; ook bos en natuur en infrastructurele voorzieningen bepalen onze leefomgeving. De functies wonen, werken en recreëren moeten samen met natuur en landschap een evenwicht vormen. Zowel in het klein, in onze eigen achtertuin, als op grotere schaal in het Nederlandse landschap. 

We zijn omgevingsbewust; we willen weten wat er gebeurt in en met onze leefomgeving, zowel in onze straat als in het landelijk gebied. Wat leeft daar, wat zijn de effecten van de inrichting en het gebruik, is het wel veilig en vinden we het wel mooi? Vooral wanneer het om voedsel gaat willen we weten hoe het groeit en of het gezond is.


HOFenVELD speelt

Spelen met mogelijkheden in inrichting en beheer en komen tot verrassende, creatieve, verantwoorde, structurele oplossingen. De basis in beeld brengen, nuchter nadenken, uitgangspunten op een rij zetten, spelen met mogelijkheden en concrete plannen maken. Vanuit een behoefte aan buitenspelen: belangrijk voor je motorische en cognitieve ontwikkeling en sociale vaardigheden; niet alleen voor kinderen. Naar buiten is goed voor de gezondheid en contact met de natuur leidt o.a. tot betere concentratie. Een belangrijk tegenwicht ten opzichte van een digitaal leven. Maar vooral: plezier! 

Plannen maken met een knipoog. Plannen maken als een spel: met een heldere strategische visie ontspannen bezig zijn en toewerken naar winst, het liefst voor alle partijen. De adviseurs van HOFenVELD bieden hierbij ondersteuning.

. 


HOFenVELD leert

Waar raak je geïnspireerd? Wij zoeken en vinden onze inspiratie onder andere in bijeenkomsten waar vernieuwing centraal staat. In Wageningen lieten wij ons bijpraten over de actuele stand van zaken in het agrarisch natuurbeheer. De cursus Agrarisch natuurbeheer aan Wageningen University was inspirerend én relativerend. Een goede basis voor de actualisatie van dit onderwerp bleek het boek 'Agrarisch natuurbeheer in Nederland, principes, resultaten en perspectieven', dat in 2016 verschenen is. 

Ook de HAS  Hogeschool in Den Bosch is inmiddels een vertrouwd adres. Het is inspirerend om de samenwerking tussen studenten en (agrarische) ondernemers te volgen. Hier ontstaan vernieuwende projecten en frisse ideeën voor de groene buitenruimte.

Een andere plek waar we ons graag laten inspireren is Hogeschool Van Hall Larenstein; we ervaren dat we nooit te oud zijn om te leren!