Boeiend Buiten !
 

BEGRAAFPLAATSEN


Kerkhof

Lange tijd werd er begraven in de kerk en in de hof rondom de kerk, het kerkhof. Oude kerkhoven liggen daarom vaak midden in een dorp of stad. Door de bevolkingsgroei werd het ruimtegebrek steeds groter. Ook kwam er meer besef van het belang  van hygiëne en het gevaar van besmetting. Het begraven in de kerk werd verboden en er werden begraafplaatsen aangelegd buiten de stad of het dorp. Door de groei van steden en dorpen werden ook deze begraafplaatsen vaak weer door bebouwing omsloten. 

De oude begraafplaatsen vormen daardoor vaak een groene oase in een stedelijke omgeving. In kleinere plaatsen liggen de begraafplaatsen vaak nog wel buiten de stedelijke bebouwing in het landelijk gebied. Ze hebben daarmee een bredere functie dan alleen een dodenakker. Het zijn vaak groene ruimten met een grote natuurwaarde. De onderlinge samenhang van het groen op de begraafplaatsen en de omgeving is daarbij van groot belang. De begraafplaatsen kunnen daarmee belangrijke onderdelen vormen in ecologische structuren en natuurnetwerken.


HOFenVELD ondersteunt

Zowel oude als nieuwe begraafplaatsen vormen een plek waar nabestaanden in vreugde en verdriet de overledenen herdenken. Een rustgevende plek, even weg van het dagelijkse drukke leven, waar mensen weer even terugdenken aan hun overleden dierbaren. De inrichting en het gebruik van een begraafplaats zijn daarbij van wezenlijk belang. De helende werking van een groene omgeving kan een positieve bijdrage leveren aan het rouwproces van nabestaanden. 

Het hebben en houden van een begraafplaats met dergelijke kwaliteiten kost geld. Houders van begraafplaatsen maken daarom steeds opnieuw afwegingen tussen het behoud van kwaliteit enerzijds en betaalbare tarieven anderzijds. De adviseurs van HOFenVELD bieden hierbij ondersteuning.