Boeiend Buiten !
 

HOFenVELD

De adviseurs van HOFenVELD ondersteunen planvormers en beleidsmakers bij de inrichting en het beheer van buitenruimten, vooral in het buitengebied. De focus ligt op de hof en het veld. 

HOFenVELD is de samenwerkingsvorm tussen twee zelfstandige ondernemers die, na vele jaren als collega’s samen te hebben gewerkt, ervoor kiezen om elkaars krachten te bundelen. 

De hof: de directe woonomgeving: de tuin en het erf. Wat kun je met het stukje grond rondom je huis, boerderij, kantoor, bedrijf, zorginstelling, school etc.? Kerkhoven (begraafplaatsen) vallen daar ook onder. Oorspronkelijk het terrein rondom de kerk waar onder andere wordt begraven. De hof kan ook in de betekenis van moestuin op veel plaatsen invulling krijgen.  


 


Het veld: een ruimer begrip, het gebied achter de hof.  De inrichting en vooral het beheer van agrarisch land, natuurgebied en alle vormen daartussen zijn volop in beweging. Boeren en tuinders zoeken naar evenwicht in de economische bedrijfsvoering en het behoud en/of de ontwikkeling van ecologische waarden. Natuurbeheerders komen op voor behoud en versterking van natuurwaarden. De wet- en regelgeving vanuit deze functies vraagt om creatieve oplossingen.  

De hof en het veld kunnen niet los van elkaar worden gezien. Met name een juiste samenhang tussen de inrichting en het beheer van de hof en het veld versterkt ecologische structuren en natuurnetwerken.